Nositel projektu

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 29319676

monitorzk@khkzk.cz
www.khkzk.cz

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Partner projektu

TREXIMA, spol. s.r.o.

třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
IČ: 44004508

monitorzk@khkzk.cz
www.trexima.cz

TREXIMA, spol. s r.o.

Užitečné odkazy

Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
www.czso.cz/csu/xz

Úřad práce České republiky – krajská pobočka ve Zlíně
portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk

Inovační portál Zlínského kraje - analytické centrum
inovacnipodnikani.cz/analyticke-centrum/

ZKOLA – informační a vzdělávací portál Zlínského kraje
www.zkola.cz/Stranky/zkola.aspx

SOFIA – portál pro další vzdělávání dospělých a DVPP ve Zlínském kraji
www.zkola.cz/sofia/Stranky/Sofia.aspx