Jaký je účel projektu?

Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje poskytuje data ve vybraných tematických oblastech regionálního trhu práce. Podporuje věcný dialog a prosazování objektivně podložených opatření regionální politiky zaměstnanosti. Zvyšuje dostupnost dat a analytické kapacity uživatelů.

Kdo projekt realizuje?

Na projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje spolupracuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje s partnerem - společností TREXIMA, spol. s r.o. Obsah a struktura sledovaných dat vychází z požadavků Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce České republiky a zaměstnavatelů působících v regionu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR pod registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006482.

Výstupy projektu přispějí k uplatňování principu evidence-based policy v regionální politice, tedy rozhodování na základě dat.

Bc. Iveta Táborskáředitelka KHK ZK

Cílem projektu je shromažďovat a publikovat na jednom místě aktuální data o zaměstnanosti v regionu a současně evidovat požadavky firem v oblasti vzdělávání. Jde o on-line nástroj, který pomáhá regionálním politikům, zaměstnavatelům a dalším hráčům na trhu práce předjímat možné problémy, dělat správná rozhodnutí a efektivně ovlivňovat budoucí zaměstnanost ve Zlínském kraji. Projekt začal v dubnu 2017 a trvá 30 měsíců, tj. do 30. září 2019.