Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádala ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity T. Bati ve Zlíně (FAI) a softwarovou firmou Edhouse s.r.o. výjimečnou akci nazvanou Girls Day, určenou studentkám středních škol. Jedná se o akci inspirovanou mezinárodní iniciativou, která vznikla na půdě OSN, má za cíl podpořit dívky a ženy ve vědě a technických profesích. Zlínského Girls Day se zúčastnilo bezmála pět desítek studentek gymnázií a obchodní akademie.

Těšíme se, že se na Girls Day sejdou studentky, které se zajímají o informační technologie a budou mít příležitost setkat se s vynikajícími odborníky z Fakulty aplikované informatiky. Doufáme, že tato akce přinese studentkám nové poznatky, zkušenosti a motivaci pro svou budoucí kariéru v oblasti informatiky a technologií,“ uvedl před začátkem programu děkan Jiří Vojtěšek.

Den byl zahájen ve fakultní aule, kde studentky přivítala radní Zlínského kraje paní Zuzana Fišerová; připomněla, proč je důležité nepodléhat genderovým stereotypům a že častější zastoupení žen ve vědě, na vedoucích pozicích i v politice přináší prospěch všem a „posouvá svět dopředu“.

Studentky se seznámily s nabídkou studijních oborů, letních kurzů, možnostmi studia v zahraničí či sportovního a kulturního vyžití. Vědkyně z FAI a profesionálky v oblasti IT z firmy Edhouse s.r.o. dívkám předaly cenné zkušenosti z průběhu vlastní profesní dráhy, která je dovedla k zajímavým pracovním pozicím, ať už v univerzitní či firemní sféře. V odpolední části představili zástupci společnosti Edhouse s.r.o. projekty, na kterých ve firmě aktuálně pracují, přiblížili některé principy, na nichž fungují moderní technologie a seznámili posluchačky s náplní vybraných pracovních pozic v IT včetně příležitostí spolupráce pro studenty. Součástí akce byla exkurze v laboratořích FAI a ukázky na pracovištích ve společnosti Edhouse s.r.o.

Nabitý program umožnil studentkám alespoň krátce nahlédnout do pozoruhodného světa vědy a informačních technologií, který je plný kreativity, inovací a zajímavých osobností. Snahou bylo ukázat, že technické obory nemusí být pouze výsadou mužů, ale stejně tak nabízejí i ženám mnoho příležitostí k zajímavé kariéře.

Girls Day pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje každoročně v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903).