Rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli

Data z rozsáhlého šetření škol ilustrují stav spolupráce vzdělavatelů se zaměstnavateli ve Zlínském kraji. Konkrétně představují počet spolupracujících organizací, formy spolupráce a další aktivity vyvíjené školami, které slouží k profesnímu rozvoji žáků.

Celý monitor

Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia

Monitor sleduje různé ukazatele týkající se nezaměstnanosti absolventů učebních a maturitních oborů v kraji a přechody absolventů maturitních oborů na vyšší odborné či vysoké školy. Prezentovaná data poskytují přehled o úspěšnosti absolventů jednotlivých oborů na trhu práce.

Celý monitor

30 klíčových profesí Zlínského kraje

Karty 30 profesí vybraných jako klíčových z hlediska uplatnitelnosti na regionálním trhu práce. Při výběru profesí byla zohledněna například struktura zaměstnanosti, poptávka zaměstnavatelů či budoucí perspektiva konkrétního povolání. Jaké profese to tedy jsou?

Celý monitor

Rekvalifikace

Jaké typy rekvalifikačních kurzů jsou ve Zlínském kraji k dispozici? Jaké rekvalifikace zajišťují místní pobočky Úřadu práce? Jaký je podíl rekvalifikací vedoucích k profesní kvalifikaci? Monitor sleduje strukturu rekvalifikací poskytovaných Úřadem práce ČR ve Zlínském kraji.

Celý monitor

Poptávka podniků do 25 zaměstnanců

Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců tvoří 90 % z celkového počtu zaměstnavatelů Zlínského kraje, přesto jejich potřeby dosud nebyly systematicky vyhodnocovány. Monitor přináší výsledky vlastního šetření o pracovní poptávce drobných zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců.

Celý monitor