Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců tvoří 90 % z celkového počtu zaměstnavatelů Zlínského kraje, přesto jejich potřeby dosud nebyly systematicky vyhodnocovány. Monitor přináší výsledky vlastního šetření o pracovní poptávce drobných zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců.

Data pro sledování struktury pracovní síly jsou ve Zlínském kraji sbírána v rámci celorepublikového šetření, které provádí Úřad práce ČR. Šetření probíhá převážně u středních a velkých podniků. Data od zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců však takto nejsou systematicky sbírána ani vyhodnocována, přestože Zlínský kraj je charakteristický velkým podílem malých firem. Díky vlastnímu dotazníkovému šetření mezi zaměstnavateli do 25 zaměstnanců můžeme doplnit obraz o situaci na trhu práce a struktuře pracovní síly ve Zlínském kraji např. z hlediska dosaženého stupně vzdělání či pracovního zařazení, o plánovaném zvyšování či snižování stavu zaměstnanců nebo o profesích, které mají zaměstnavatelé dlouhodobě nebo opakovaně problém obsadit.

Data budou rovněž využívána regionálními orgány veřejné správy a krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, a to především při formulování regionální politiky v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Metodika a zdroje dat

Zdrojem dat jsou výsledky dotazníkového šetření, realizovaného mezi podniky do 25 zaměstnanců ze Zlínského kraje. Podniky do 25 zaměstnanců představují ve Zlínském kraji velmi významnou část trhu práce. Cílem dotazníku je zmapovaní pracovaní poptávky menších podnikatelů.

Dotazníkové šetření proběhlo ve druhém čtvrtletí 2018. Dotazník je distribuován elektronickou formou.

Formulář dotazníku ke stažení zde.