Jaký je účel portálu?

Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje poskytuje data ve vybraných tematických oblastech regionálního trhu práce. Podporuje věcný dialog a prosazování objektivně podložených opatření regionální politiky zaměstnanosti. Zvyšuje dostupnost dat a analytické kapacity uživatelů.

Kdo portál provozuje?

Portál provozuje Krajská hopodářská komora Zlínského kraje.

Vznikl ve spolupráci se společností TREXIMA, spol. s r.o. díky projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006482, financovaného z OP Zaměstnanost v letech 2017-2019.

V současné době připravujeme novou sekci s názvem Trochu jiná kariéra. Rozšíření portálu zajišťuje Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. z projektu Nestereo, reg. č. CZ.03.01.02/00/22_020/0000818, financovaného z OP Zaměstnanost plus. Partnerem projektu je společnost TREXIMA, spol. s r.o.