Při rozhodování o kariéře často hrají tradiční představy o vhodných povoláních pro chlapce a dívky klíčovou roli. Mladí lidé mnohdy nakonec nevolí obor podle svých vlastních představ a silných stránek, ale podléhají společenskému tlaku na výběr „správného“ povolání. Projekt NESTEREO představuje portréty lidí, kteří se rozhodli jít za svým srdcem a pracovat v oborech, které jsou tradičně spojovány s opačným pohlavím.

„V projektu NESTEREO jsme si dali za cíl podpořit kariérové poradenství, které nebude zatížené genderovými stereotypy. Lidé pak budou ve své práci šťastnější, ušetří se veřejné i soukromé finanční prostředky na změnu kariéry, a trhu práce to jen pomůže“, říká Olga Šišková z Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, který projekt NESTEREO řídí.

„Chtěli jsme ukázat mladým lidem příklady lidí, kteří se v netypických povoláních už uplatnili. Data nám ukazují, které obory studují a vykonávají hlavně ženy a v jakých oborech působí převážně muži. Tradičně mužské sektory pak chceme blíže představit dívkám a naopak“, popisuje přístup realizátorů Marcel Navrátil, konzultant trhu práce ze společnosti TREXIMA, partnerské organizace projektu.

Při výběru sektorů zařazených do projektu hrál roli i ekonomický profil Zlínského kraje, a tak vedle očekávatelných oborů jako strojírenství nebo školství zájemci najdou i obuvnictví či plastikářství. Profily odvětví to však zdaleka nekončí. Projekt nabízí i inspiraci od lidí, kteří dokázali uplatnit svůj talent a sledovat své sny, bez ohledu na stereotypy o společenských rolích žen a mužů.

„Často se v kariérovém poradenství volá po ukázkách konkrétních příkladů lidí, kteří se v netypickém povolání uplatnili. V projektu NESTEREO jsme jich dali dohromady třináct. Každý sektor propaguje jedna ambasadorka nebo ambasador. Kdo bude chtít, může si přečíst jejich profily nebo poslechnout podcast, který jsme s nimi natočili. Jednotlivá odvětví představujeme i formou komiksů“, doplňuje Navrátil.

Všechny informace budou dětem, jejich rodičům i kariérovým poradcům volně k dispozici.

„Už několik let provozujeme úspěšný portál Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje se zajímavými informacemi o práci a vzdělávání v našem regionu. Dnes spouštíme jeho novou sekci Trochu jiná kariéra, kde jsou k dispozici výstupy projektu za prvních sedm sektorů. Zbývajících šest budeme zveřejňovat průběžně tak, aby nejpozději do léta bylo publikováno všech třináct profilů sektorů, profilů ambasadorek a ambasadorů, komiksů i podcastů“, uzavírá Olga Šišková.