Díky projektu NESTEREO připravujeme úpravy a rozšíření portálu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje.

Vznikne nová sekce portálu s názvem „Trochu jiná kariéra“, která bude ukazovat možnosti uplatnění dívek a chlapců v oborech, které nejsou pro dané pohlaví typické. Bude zpracováno celkem 13 profilových karet sektorů, z toho 8 pro dívky a 5 pro chlapce, které budou obsahovat důležitá regionální data s vazbou na uplatnění v daném oboru. Kromě toho zde budou k dispozici příklady dobré praxe – medailonky osob, které úspěšně pracují v povolání, která jsou běžně spojována s opačným pohlavím (např. muž jako učitel v mateřské školce nebo žena jako programátorka). Medailonky obohatíme o autentické rozhovory ve formě podcastů. To vše doplní i komiksové listy, přibližující povolání zábavnou formou.

Součástí plánovaných změn jsou také úpravy stávajících 30 karet klíčových profesí Zlínského kraje. Plánujeme např. doplnit názvy povolání i v ženské variantě a upravit popis tak, abychom eliminovali tradiční genderové stereotypy a vžité představy, že některá povolání jsou vhodná jen pro chlapce a jiná pro dívky.

Projekt NESTEREO byl zahájen v červnu letošního roku a potrvá do května 2025. Je financován z EU, z Operačního programu Zaměstnanost plus.