Informace o rozdílech v odměňování žen a mužů máme k dispozici díky novým datům o výdělcích v ČR za rok 2023, která začátkem dubna zveřejnil portál ISPV (Informační systém o průměrných výdělcích, www.ispv.cz). Údaje jsou rozděleny na mzdovou sféru (tj. soukromý sektor) a platovou sféru (státní a veřejná správa, školství, zdravotnictví apod.). Pojďme se tedy podívat, jak jsme na tom celkově ve srovnání s ostatními regiony v ČR a jak si vedeme v oblasti rovného odměňování žen a mužů.

Ve mzdové sféře dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v ČR hodnoty 45 573 Kč. Zlínský kraj se s částkou 40 906 Kč posunul na 9. místo ze 14 krajů ČR, předstihl kraje Vysočina (40 839 Kč), Moravskoslezský (40 773 Kč), Pardubický (40 445 Kč), Olomoucký (39 508 Kč) a Karlovarský (38 350 Kč). Z pohledu mužů jsou výsledky za Zlínský kraj ještě pozitivnější. Průměrná hrubá měsíční mzda u mužů činila 45 098 Kč, což ji posunulo na 8. místo mezi kraji ČR. Ovšem ženy s hodnotou 34 909 Kč obsadily v mezikrajovém srovnání až 12. místo. Rozdíly v odměňování žen a mužů v mzdové sféře jsou v regionu skutečně velké. Ženy si vydělávají v průměru měsíčně o 10 189 Kč méně než muži, ukazatel GPG (gender pay gap) je na hodnotě 22,6, což znamená, že mzda žen dosahuje jen 77,4 % mzdy mužů. To je v rámci ČR třetí nejhorší skóre. Vyšší GPG má pouze Praha (23,1) a Královéhradecký kraj (23,2). Naopak nejmenší rozdíly ve mzdách žen a mužů jsou v Karlovarském kraji (GPG 13,6).

Zajímavé je i srovnání mzdové a platové sféry. Především zaujme fakt, že zaměstnanci platové sféry si v ČR vydělávají v průměru o téměř 2 000 Kč více než zaměstnanci v soukromém sektoru čili v mzdové sféře (průměrný měsíční plat v ČR je 47 527 Kč, mzda 45 573 Kč). Ve Zlínském kraji je rozdíl mezi platovou a mzdovou sférou ještě markantnější. Přestože průměrná hodnota měsíčních platů ve Zlínském kraji (43 719 Kč) je v rámci krajů ČR nejnižší, i tak převyšuje výdělky v mzdové sféře o 2 813 Kč. Tento jev můžeme ve větší či menší míře sledovat ve všech krajích ČR vyjma Prahy a Středočeského kraje, kde jedině jsou výdělky v soukromém sektoru vyšší než ve veřejném.  Co se týká rozdílů v odměňování žen a mužů, ty jsou v platové sféře podstatně nižší než v mzdové sféře, jistě především zásluhou tzv. „tabulkových platů“. Ve Zlínském kraji mají muži průměrný plat 48 375 Kč a ženy 41 940 Kč, takže rozdíl činí 6 435 Kč. GPG má hodnotu 13,3. Nejnižší rozdíly v platech mezi muži a ženami má Olomoucký kraj (GPG 9) a nejvyšší Moravskoslezský kraj (GPG 14,8).

Zdroj: https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx; výpočty Institut KHK ZK