Ve středu 2.11.2022 se v atraktivních prostorách Kongresového centra ve Zlíně uskutečnil již 4. ročník Veletrhu práce a vzdělávání. Na akci, kterou připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, se představilo 70 vystavovatelů z řad středních škol a spolupracujících firem či institucí. Veletrh byl určený především pro žáky a žákyně posledních ročníků základních škol, kteří zde měli na jednom místě k dispozici informace důležité pro výběr střední školy a své budoucí profesní orientace. Dopoledne přicházely celé třídy základních škol ze Zlína a okolí, odpoledne a večer byl určen pro individuální návštěvy žáků s rodiči, přáteli či sourozenci.

Veletrh zahájil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš spolu s vedoucím odboru školství, mládeže a sportu Lubomírem Doleželem. Za organizátory vystoupil předseda Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Robert Zatloukal.

Návštěvníci měli možnost poznat širokou škálu učebních nebo maturitních oborů, které nabízí střední školy našeho kraje. Na stáncích mohli pohovořit přímo se zástupci škol o studiu nebo o podmínkách pro přijetí. Představu o následném pracovním uplatnění i spolupráci v průběhu studia doplnili vystavovatelé z řad zaměstnavatelů, kteří se středními školami spolupracují. O zpestření programu se v průběhu dne postarala vystoupení studentů středních škol na podiu. Návštěvníci tak mohli vidět barmanskou show, přehlídku historických zdravotnických uniforem, prezentaci cukrářského umění, módní přehlídku, ukázku sebeobrany, sborku a rozborku zbraně, ukázku první pomoci či práci tesaře a malíře. Příklady zručnosti a šikovnosti žáků byly vidět i přímo na stáncích jednotlivých středních škol. Mezi obdivované patřily například ukázky kovoryteckého umění, dřevořezby nebo funkční celodřevěné šlapací kolo. Návštěvníci si mohli vyzkoušet virtuální brýle, pozorovat při práci kolaborativního robota nebo ochutnat kulinářské výrobky ze školních dílen.

„Těší nás, že se zájem žáků i rodičů zvyšuje. Svědčí o tom i narůstající počet návštěvníků, kterých letos na veletrh přišlo na 2,5 tisíce,“ shodly se koordinátorky akce Olga Šišková a Šárka Grygerová.

Akce se uskutečnila v rámci projektu spolufinancovaného z OP VVV 2014-2020 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.