Mezinárodní den civilního letectva připadá na 7. prosince a připomíná význam letecké dopravy pro rozvoj a mír. Přestože je letecká doprava důležitou součástí našich životů, pracuje v ní překvapivě málo žen.

Jednou z výjimek je Anny Divya. Stala se nejmladší pilotkou na světě, když s letadlem Boeing 737 začala létat ještě před 21. narozeninami. Anny pochází z malé vesnice v Indii a od dětství snila o tom, že bude pilotkou. Musela čelit mnoha překážkám, včetně finančních problémů a šikany, ale svůj sen nikdy nevzdala. Dnes je inspirací pro mnoho mladých dívek, které chtějí následovat její kroky.

Anny není jediná žena, která se prosadila v sektoru dopravy. Přesto podle Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) tvoří ženy jen 5 % pilotů a 3 % leteckých inženýrů. V jiných oblastech dopravy je situace podobná. Například v Evropské unii tvoří ženy jen 14 % pracovníků v silniční dopravě.

Proč je tomu tak? Jedním z důvodů jsou předsudky o tom, že některé práce jsou vhodné jen pro muže a jiné jsou určeny ženám. Tyto představy ovlivňují volbu povolání už od raného věku. Mnoho lidí si myslí, že doprava je typicky mužské odvětví, které vyžaduje fyzickou sílu, technické dovednosti nebo odvahu. Předsudky mohou odradit ženy od toho, aby si zvolily kariéru v dopravě, nebo jim znepříjemnit pracovní prostředí.

Jak to změnit? Například projekty jako je NESTEREO, které podporují rovnost pohlaví ve vzdělání a zaměstnanosti, zvyšují povědomí o různorodosti povolání v různých sektorech a ukazují pozitivní příklady lidí, kteří se v netypických profesích uplatnili. Také je důležité bojovat proti diskriminaci a sexuálnímu obtěžování na pracovišti a zajistit lepší sladění práce a rodiny pro obě pohlaví. Jen tak lze dosáhnout toho, aby doprava byla skutečně pro všechny.