Jaké typy rekvalifikačních kurzů jsou ve Zlínském kraji k dispozici? Jaké rekvalifikace zajišťují místní pobočky Úřadu práce? Jaký je podíl rekvalifikací vedoucí k profesní kvalifikaci? Monitor sleduje strukturu rekvalifikací poskytovaných prostřednictvím Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, včetně počtu rekvalifikantů v jednotlivých oborech, úspěšnosti i umístění po úspěšném absolvování kurzů.

Monitor sleduje počty rekvalifikací, které zajišťují pobočky Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji. Naleznete zde rovněž informace o struktuře účastníků z hlediska pohlaví, věku a vzdělání. Monitor mimo jiné vyhodnocuje, jaký podíl z celkového počtu uskutečněných rekvalifikací zaujímají rekvalifikace profesní, tj. rekvalifikace, které jsou ukončeny státní zkouškou před autorizovanou osobou. Dále představuje úspěšnost absolventů při realizaci rekvalifikace a úspěšnost umístění v oboru po zdárném ukončení rekvalifikačního kurzu. Také zde naleznete přehled vzdělávacích subjektů se sídlem ve Zlínském kraji a přehled jimi poskytovaných rekvalifikačních kurzů. Tabulka umožňuje vyhledávat dle názvu rekvalifikačního kurzu dodavatele vzdělání, který jej poskytuje.

Metodika a zdroje dat

Zdrojem dat pro počty a strukturu rekvalifikací jsou oficiální roční statistiky Úřadu práce ČR, poskytnuté krajskou pobočkou ve Zlíně.

Data o poskytovatelích akreditovaných rekvalifikačních kurzů ve Zlínském kraji jsou čerpána z databáze Akredis Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Data jsou aktualizována 1x ročně.