Rekvalifikace

Jaké typy rekvalifikačních kurzů jsou ve Zlínském kraji k dispozici? Jaké rekvalifikace zajišťují místní pobočky Úřadu práce? Jaký je podíl rekvalifikací vedoucí k profesní kvalifikaci? Monitor sleduje strukturu rekvalifikací poskytovaných Úřadem práce ČR ve Zlínském kraji.

Celý monitor
 

Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací

Data o pokrytí Národní soustavy kvalifikací ve Zlínském kraji. Národní soustava kvalifikací je systém, umožňující zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli projít školním vzděláváním. Jak se NSK využívá ve Zlínském kraji? Ze kterých profesních kvalifikací mohou zkoušet autorizované osoby ze Zlínského kraje? A které kvalifikace se v našem regionu nezkouší?

Celý monitor