Jak jsou absolventi středních, vyšších odborných a vysokých škol připraveni pro své povolání? Jaká je úroveň jejich odborných i obecných znalostí a dovedností? Svůj názor na tyto otázky vyjadřují zaměstnavatelé Zlínského kraje.

Monitor vyhodnocuje výstupy z vlastního dotazníkového šetření u zaměstnavatelů ve Zlínském kraji, kteří tak mají jedinečnou možnost vyjádřit se k této problematice. Kromě vlastního hodnocení úrovně kompetencí absolventů zde můžete nalézt zajímavé informace např. o počtech přijatých absolventů podle velikosti a oborů činnosti zaměstnavatelů, o nejčastějších pracovních pozicích, na které jsou přijímáni, o názorech zaměstnavatelů na náročnost adaptace absolventů dle studovaných oborů nebo o důvodech, proč zaměstnavatelé absolventy nechtějí přijímat.

Primárním cílem dotazníku je poskytnout zpětnou vazbu pro školská zařízení i jejich zřizovatele. Výstupy mohou být využívány rovněž regionálními orgány veřejné správy či kariérovými poradci ve školách.

Metodika a zdroje dat

Zdrojem dat je vlastní dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli Zlínského kraje.

Formulář dotazníku je ke stažení zde

Dotazník se skládá ze 3 základních okruhů:

  • Údaje o zaměstnavateli a počtu přijatých absolventů
  • Hodnocení kompetencí absolventů
  • Adaptace absolventů do pracovního procesu

První kolo dotazníkového šetření proběhlo ve druhém čtvrtletí 2018. Dotazník byl distribuován elektronickou formou, osloveni byli zaměstnavatelé Zlínského kraje, kteří mají více jak 25 zaměstnanců.