Rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli

Data z rozsáhlého šetření škol ilustrují stav spolupráce vzdělavatelů se zaměstnavateli ve Zlínském kraji. Konkrétně představují počet spolupracujících organizací, formy spolupráce a další aktivity vyvíjené školami, které slouží k profesnímu rozvoji žáků.

Celý monitor
Mapování přechodu žáků na trh práce, na jiné školy, na ÚP

Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia

Monitor sleduje různé ukazatele týkající se nezaměstnanosti absolventů učebních a maturitních oborů v kraji a přechody absolventů maturitních oborů na vyšší odborné či vysoké školy. Prezentovaná data poskytují přehled o úspěšnosti absolventů jednotlivých oborů na trhu práce.

Celý monitor