Kolik absolventů středních škol ze Zlínského kraje je evidovaných na úřadech práce v České republice? Jaká je míra nezaměstnanosti absolventů podle skupiny oborů, kategorií vzdělání či formy studia?

Monitor poskytuje data o počtech absolventů středních škol ve Zlínském kraji, a to od školního roku 2015/16. Na základě podkladů z analýz NÚV jsou zde odhadnuty počty absolventů vstupujících na trh práce a počty absolventů, kteří budou dále studovat na VŠ nebo VOŠ. Z dat o počtech absolventů středních škol ve Zlínském kraji a dat o počtech těchto absolventů evidovaných na všech úřadech práce v celé České republice je vypočítána míra nezaměstnanosti. Výsledky je možné filtrovat podle zaměření oboru (přírodovědné a technické obory a netechnické obory), podle 26 skupin oborů, podle formy studia a kategorií vzdělání.

Cílem monitoru je poskytnout relevantní data pro rozhodování o změnách ve struktuře škol a struktuře jejich oborového portfolia škol ve Zlínském kraji. Data budou využívána také Úřadem práce pro další rozvoj a zkvalitnění práce Informačních a poradenských středisek ÚP.

Metodika a zdroje dat

Monitor byl zpracován na základě využití dat z těchto zdrojů:

  • Data Úřadu práce ČR zveřejňovaná na Integrovaném portále MPSV: Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP.
  • Data poskytnutá z datového skladu Krajského úřadu Zlínského kraje o počtech absolventů SŠ ve Zlínském kraji. V monitoru jsou využita data o počtech absolventů od školního roku 2015/2016.
  • Základní data o vazbách mezi klasifikacemi KKOV-RVP.
  • Data NÚV: Přehled o nezaměstnanosti absolventů škol v krajích podle úrovně dosaženého vzdělání za jednotlivé roky.
  • Data NÚV: koeficient přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání vycházející z výsledků studie NÚV Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání.

Data jsou aktualizována 1x ročně v červnu.