Kolik žáků studuje ve Zlínském kraji na středních a vyšších odborných školách? Jaké obory studují a na kterých školách? Klesá nebo stoupá počet studentů technických a přírodovědných oborů?

Monitor zachycuje vývoj počtu žáků a studentů na středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji od školního roku 2006/2007. Poskytuje data o studijních oborech a počtech žáků, kteří je studují. Analyzuje také počty žáků a studentů studujících přírodovědné a technické obory. Umožňuje sledovat vývoj počtu žáků a absolventů těchto oborů a jejich podíl na celkovém počtu žáků a studentů všech oborů. Zachycuje rovněž strukturu studijních oborů a jejich propojení s jednotlivými školami ve Zlínském kraji (na jakých školách jsou jednotlivé obory vyučovány).

Metodika a zdroje dat

Ke zpracování monitoru jsou využita data z datového skladu Krajského úřadu Zlínského kraje. Jedná se o data získávaná v rámci celorepublikového sběru ze školních matrik, realizovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsou využita data od školního roku 2006/2007 až do roku 2016/2017. Data za další školní roky budou postupně doplňována vždy po zpracování dat za nový školní rok. Do dat zobrazovaných v monitoru nebyly v základním nastavení zahrnuty počty žáků nižších ročníků víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta). Jedná se žáky z jiné věkové skupiny, než jsou žáci ostatních SŠ. V datech jsou započítány školy se sídlem ve Zlínském kraji mimo škol zřizovaných MŠMT a Ministerstvem vnitra (tyto školy nejsou zahrnuty v podkladových datech z datového skladu, neboť sběr výkazů neprobíhá přes krajský úřad). Podrobnou specifikaci technických a přírodovědných oborů naleznete v Příručce uživatele pro práci s datovou platformou nebo v souboru ke stažení zde.

Byla využita rovněž predikce Českého statistického úřadu o předpokládaném vývoji počtu žáků na středních školách. Data ČSÚ na rozdíl od údajů v monitoru zahrnují i žáky nižších ročníků víceletých gymnázií. Jelikož se jedná o odhad budoucího vývoje, nejsou data strukturována natolik, aby umožnila žáky nižších ročníků víceletých gymnázií vyjmout.